Yasaklı Ürünler Listesi

 

dentalinden.com'da ilanı verilemeyecek olan Yasaklı Ürünler Listesi:

Sağlık Beyanlı Ürünler Ve Cihazlar

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin aşağıda bağlantı adreslerine yer verilen mevzuat uyarınca hukuka aykırı tanıtım ve satışı yasaktır.

İlgili mevzuatın başlıcaları ektedir;

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

Dentalinden.com'da ilan sisteminde eklenebilecek ürünler normal kullanıcı değil dental sektör odaklı çalışanlara özgü bir sistemdir. Bunlar;

Diş Hekimi, Uzman Diş Hekimi, (Muayenehane,Klinik, Poliklinik, Hastane) işletmecisi veya sahipleri, Diş Hekimi Asistanları, Diş Teknisyenleri, Diş Depoları ve Diş Laboratuvarlarıdır.